POKROČILÁ ANALÝZA SLOŽENÍ TĚLA PRO ZDRAVÍ, FITNESS A VOLNÝ ČAS

Primárně konfigurován pro zdraví, fitness, management hmotnosti a volnočasový průmysl, ale také značně používán ve výzkumu a lékařství, Bodystat 1500 Touch Screen je našim světovým přístrojem pro měření, analýzu a sledování složení těla. Jedinečný ve své jednoduchosti použití a hloubce analýzy je základním nástrojem, používaným ve fitness centrech po celém světě.

Zvýšení příjmů, zapojení a klientů!

VĚTŠÍ ZAPOJENÍ

Vzdělávat klienty a členy o skutečném složení těla než se pouze spoléhat na váhu.

VĚTŠÍ PŘÍJMY

Většina zahraničních fitness center účtuje měření na Bodystatu svým klientům a členům - osvědčený generátor příjmu v řádech tisíců pro průměrného instruktora.

VĚTŠÍ DOPORUČENÍ

Členové milují hloubku, kterou jim dává analýza měření na Bodystatu - což je většinou vede ke sdílení svých statistik s přáteli a zvýšeného doporučování.

Výhody Bodystatu ve sportovních a zdravotních centrech

Bodystat je již dlouho používán ve fitness centrech, tělocvičnách, wellness klinikách a také jednotlivci. Přístroj Bodystat 1500 Touch Screen je dokonalý nástroj, aby vám dal takový průřez skladby těla. Víme, že jak hubneme, měli bychom nabírat svalovou hmotu, ale to nebude patrné z pouhého měření váhy – tedy správněji tělesné hmotnosti . Přístroj Bodystat 1500 Touch Screen je schopen vám ukázat přesné rozčlenění na tuk, svalovou hmotu a vodu, takže můžete vidět, kde přesně hubnete či přibíráte. Tyto informace jsou maskovány v BMI (Body Mass Index), protože BMI používá pouze celkovou tělesnou hmotnost, a nerozlišuje mezi tuky a svaly.

Když klienti dostanou tyto informace, dáváte jim motivaci pokračovat ve svém fitness režimu, protože budou moci vidět jemné změny, které se odehrávají v rámci jejich složení těla.

Vzděláváním vašich klientů nebo členů máte jedinečný nástroj k proměně života. Nejenom, že vám dává skvělé doporučení, ale bude to mít za následek i další udržení vašich klientů/členů, stejně jako generování dalších příjmů, protože každý test může být účtován za malý poplatek.

Shrnutí:

  • Špičkové zařízení s důmyslnými zprávami
  • Přesné posouzení hmotnosti, zejména tuk, svaly a tělesné tekutiny
  • Udržení klientů
  • Zvýšené doporučení
  • Dodatečný generátor příjmů

Bodystat®1500 Touch Screen

Dokonalý partner pro posilovny a fitness průmysl, ať už majitele posilovny nebo osobního trenéra. Bodystat 1500 Touch Screen nabízí bezkonkurenční analýzu složení celého těla. Rychlý a jednoduchý na používání bez speciálního vzdělání, požadované výsledky jsou k dispozici během několika sekund, což z něj dělá mnohem víc, než jen základní nástroj analýzy zdraví v posilovně. Vyspělý volitelný software k dispozici pro Bodystat 1500 Touch Screenposkytuje komplexní reporty a analýzy za pouhé 3 sekundy, pokrývající obsah tělesného tuku, svalové hmoty, celkové tělesné vody, denní potřeby kalorií, poměr BMR/tělesná hmotnost, tělesná hmotnost, rychlost metabolismu stejně jako normální rozsahy hodnot pro váš věk, hmotnost a výšku.

Nezbytný motivační nástroj pro klienty, členy nebo pacienty, výsledky mohou být uloženy pro každou osobu. Mezi další výhody patří přesné sledování změn tělesného tuku a svalové hmoty, trendové grafy, analýzy srdečního rizika a zprávy o hubnutí (k dispozici s volitelným softwarem BIAS Body Manager).

Bodystat®1500 Touch Screen

Bodystat®1500MDD Touch Screen

Bodystat 1500MDD Touch Screen je náš top produkt mezi přístroji Bodystat 1500 Touch Screen pro tělocvičny, fitness centra a také kliniky managementu hmotnosti. Bodystat MDD měří na 2 frekvencích, které dávají lepší měření pro ještě větší detaily. Má také oddělené programování pro děti ve věku 6 let a starší, stejně jako pro dospělé. Součástí přístroje je náš nejnovější software BIAS Body Manager Pro, který nabízí hloubkovou analýzu zdraví buněk a kondici celého těla.

Zejména v odvětví managementu hmotnosti oceníte jedinečný Wellness Marker a software BIAS Body Manager Pro, který umí nejen poskytnout hloubkovou analýzu hmotnosti a zdravotního stavu buněk klientů, ale co je důležitější, může pomoci s motivací a nastavit dosažitelné cíle.

Výhoda Bodystatu pro tělocvičny a celý fitness segment

Bodystat 1500 Touch Screen je osvědčený generátor příjmů na 2 úrovních. Za prvé, vzhledem k propracovanosti zpráv, členové jsou ochotni zaplatit navíc za pravidelné měření a analýzy. Za druhé, je to unikátní prodejní místo, které může být použito k získání nových členů. Samozřejmě, že budou růst také slovní doporučení od vašich klientů, stejně jako angažovanost a motivace stávajících členů/klientů. Podívejte se na reference od majitelů fitness na celém světě, kteří mají prospěch z tohoto pokročilého měření složení těla.

Bodystat®1500MDD Touch Screen

Porozumění důležitosti BIA

Bioelektrická impedanční analýza (BIA) měří impedanci nebo odpor proudění elektrického proudu v tělních tekutinách, které jsou obsaženy především ve svalových a tukových tkáních. Impedance je nižší ve svalových tkáních, kde jsou obsaženy především intracelulární a extracelulární tekutiny a elektrolyty, a vysoká impedance je v tukových tkáních. Impedance je tedy úměrná objemu vody v organismu (TBW). V praxi malý konstantní proud, typicky 400 uA při pevné nebo multi frekvenci je předáván mezi elektrodami přilepenými na tělo a pokles napětí mezi elektrodami udává měření impedance. Predikční rovnice, předem vytvořené pomocí korelace impedance měřené proti nezávisle vypočtenému obsahu celkové tělesné vody , může být později použita pro konverzi měřené impedance na odpovídající výpočet celkové tělesné vody. Aktivní tělesná hmota se pak kalkuluje z tohoto výpočtu pomocí frakce předpokládané hydratace svalové tkáně (Poznámka: Bodystat je unikátní v použití vlastní regresní rovnice pro tento výpočet, a není předpokládáno 73,2% použití u jiných výrobců). Tuková tkáň se vypočte jako rozdíl mezi tělesnou hmotností a aktivní tělesnou hmotou.

Impedance biologické tkáně se skládá ze dvou částí, rezistance a reaktance. Vodivé vlastnosti tělních tekutin poskytují odporové (rezistentní) složky, zatímco buněčné membrány, jako nedokonalé kondenzátory, přispívají reaktivní složkou, která je závislá na frekvenci. Měřením impedance při 50 kHz a 200 kHz a použitím predikční rovnice, je možné stanovit extracelulární tekutinu (ECT, ECW ) a celkovou tělesnou vodu (CTV, TBW) , s odečtem také intra-celulární tekutinu (ICT, ICW). ECT může být vztažena k metabolicky inaktivní extracelulární hmotě (ECM) a ICT k metabolicky aktivní tělesné buněčné hmotě (BCM).

Copyright: Fitsport-komplex s.r.o. 2016

Fitsport-komplex.cz | Bodystat.cz | NutriPro.cz | NutriData.cz