NEZBYTNÁ ANALÝZA SLOŽENÍ TĚLA PRO RŮZNÉ ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE

Bioelektrická impedanční analýza: Rozšířené měření složení celého těla použitelné pro širokou škálu zdravotních problémů a monitorování zotavení pacienta.

Anylýza, která je rychlá, přesná a nákladově efektivní

OKAMŽITÉ VÝSLEDKY

Všechny lékařské přístroje Bodystat a software poskytují výsledky během několika vteřin po provedení měření a mohou být rychle porovnány s předchozími výsledky k lepšímu pochopení stavu pacienta.

OPAKOVATELNÉ VÝSLEDKY

Opakovatelná přesnost zařízení a softwaru Bodystat byla prokázána prostřednictvím svého rozsáhlého používání v lékařském prostředí a výzkumu.

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

Čas jsou peníze, a pro mnoho zdravotních problémů mohou být zařízení Bodystat použita k okamžitému a průběžnému měření zdraví pacienta.

Výhoda Bodystatu

Všechna zařízení a software Bodystat nabízejí lékařské profesi četné výhody.

Monitorování s cílem zlepšit pacientovu dobu zotavení, ušetřit čas rychlejším průběhem měření, rozšířenější analýzou složení celého těla, analýzou zdravotního stavu buněk a ještě mnohem více. Využití bioelektrické impedanční technologie, široce používané v oblasti výzkumu, dělá z Bodystatu průkopníka špičkových přístrojů pro lékařské a výzkumné účely.

Bodystat®1500MDD Touch Screen

Naše duální frekvenční BIA zařízení je Bodystat 1500MDD Touch Screen, které je vybaveno pokročilým softwarem Body Manager Pro. Bodystat 1500 MDD Touch Screen je lehký, přenosný a neinvazivní, a dává výsledky během několika sekund, včetně tělesného tuku, aktivní svalové hmotnosti, intracelulární a extracelulární vody a nutričního hodnocení zdraví. Bodystat 1500MDD Touch Screen může být také použit pro hodnocení složení těla a nutričního stavu u dětí, protože MDD je přesný pro děti od 6 a více. Pro úplné informace přejděte na stránku produktu Bodystat 1500MDD Touch Screen.

Bodystat®1500MDD Touch Screen

Quadscan 4000

QuadScan4000 Touch Screen se používá zejména na mezinárodní úrovni v klinických aplikacích a na lékařský výzkum. Multifrekvenční analyzátor bioelektrické impedance, QuadScan4000 Touch Screen, nabízí rychlou, snadnou, hospodárnou, přenosnou a neinvazivní alternativu k jiným metodám posuzování tekutin a analýzy složení těla, včetně radioizotopového ředění, podvodního vážení a DEXA. Pro úplné informace přejděte na stránku produktu Quadscan4000 Touch Screen.

QuadScan 4000 Touch Screen

Porozumění důležitosti BIA

Bioelektrická impedanční analýza (BIA) měří impedanci nebo odpor proudění elektrického proudu v tělních tekutinách, které jsou obsaženy především ve svalových a tukových tkáních. Impedance je nižší ve svalových tkáních, kde jsou obsaženy především intracelulární a extracelulární tekutiny a elektrolyty, a vysoká impedance je v tukových tkáních. Impedance je tedy úměrná objemu vody v organismu (CTV, TBW). V praxi malý konstantní proud, typicky 400 uA při pevné nebo multi frekvenci je předáván mezi elektrodami přilepenými na tělo a pokles napětí mezi elektrodami udává měření impedance. Predikční rovnice, předem vytvořené pomocí korelace impedance měřené při nezávisle vypočtené CTV, resp. TBW, může být později použita pro konverzi měřené impedance na odpovídající výpočet CTV – celkové tělesné vody. Aktivní tělesná hmota se pak kalkuluje pomocí frakce předpokládané hydratace svalové tkáně (Poznámka: Bodystat je unikátní v použití vlastní regresní rovnice pro tento výpočet, a není předpokládáno 73,2% použití u jiných výrobců). Tuková tkáň se vypočte jako rozdíl mezi tělesnou hmotností a aktivní tělesnou hmotou ATH.

Impedance biologické tkáně se skládá ze dvou částí, rezistance a reaktance. Vodivé vlastnosti tělních tekutin poskytují odporové (rezistentní) složky, zatímco buněčné membrány, jako nedokonalé kondenzátory, přispívají reaktivní složkou, která je závislá na frekvenci. Měřením impedance při 50 kHz a 200 kHz a použitím predikční rovnice je možné stanovit extracelulární tekutinu ECT a celkovou tělesnou vodu CTV, resp.TBW, s odečtem také intracelulární tekutinu (ICT, resp. ICW). ECT může být vztažena k metabolicky inaktivní extracelulární hmotě (ECM) a ICT k metabolicky aktivní tělesné buněčné hmotě (BCM).

Copyright: Fitsport-komplex s.r.o. 2016

Fitsport-komplex.cz | Bodystat.cz | NutriPro.cz | NutriData.cz