NEZBYTNÉ ZAŘÍZENÍ PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY

Široce používané v lékařském a klinickém výzkumu po celém světě, celá škála zařízení Bodystat poskytuje výkonnou analýzu a opakovatelné výsledky.

Anylýza, která je rychlá, opakovatelně přesná a nákladově efektivní

OKAMŽITÉ VÝSLEDKY

Všechny přístroje a software Bodystat poskytují výsledky během několika vteřin po provedení měření a mohou být rychle porovnány s předchozími výsledky k lepšímu pochopení odchylek výzkumu.

OPAKOVATELNÉ VÝSLEDKY

Opakovatelná přesnost zařízení Bodystat a softwaru BIAS byla prokázána prostřednictvím svého rozsáhlého používání ve výzkumu a v lékařském prostředí.

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

Čas jsou peníze, takže rychlost měření Bodystatu a funkce reportů jsou nutností pro zaneprázdněného výzkumného pracovníka nebo lékaře.

Výhody Bodystatu

Všechna zařízení a software Bodystat nabízejí odvětví výzkumu četné výhody.

Účinné monitorování pacientovy doby zotavení, rychlé, přenosné a neinvazivní měření usnadňuje pacientovi snášet důkladnou analýzu složení celého těla, buněčného zdraví a mnoha dalšího. Využití bioelektrické impedanční technologie, široce používané v oblasti výzkumu, dělá z Bodystatu průkopníka špičkových přístrojů pro lékařský a výzkumný průmyslu.

Quadscan 4000 Touch Screen

QuadScan4000 Touch Screen se používá zejména na mezinárodní úrovni v klinických aplikacích a na lékařský výzkum. Multifrekvenční analyzátor bioelektrické impedance, QuadScan4000 Touch Screen, nabízí rychlou, snadnou, hospodárnou, přenosnou a neinvazivní alternativu k jiným metodám posuzování tekutin a analýzy složení těla, včetně radioizotopového ředění, podvodního vážení a DEXA. Pro úplné informace přejděte na stránku produktu Quadscan4000 Touch Screen.

QuadScan 4000 Touch Screen

Porozumění důležitosti BIA

Bioelektrická impedanční analýza (BIA) měří impedanci nebo odpor proudění elektrického proudu v tělních tekutinách, které jsou obsaženy především ve svalových a tukových tkáních. Impedance je nížší ve svalových tkáních, kde jsou obsaženy především intracelulární a extracelulární tekutiny a elektrolyty, a vysoká impedance je v tukových tkáních. Impedance je tedy úměrná objemu vody v organismu (TBW). V praxi malý konstantní proud, typicky 400 uA při pevné nebo multi frekvenci je předávána mezi elektrodami přilepenými na tělo a pokles napětí mezi elektrodami udává měření impedance. Predikční rovnice, předem vytvořené pomocí korelace impedance měřené při nezávisle vypočtenému TBW, může být později použita pro konverzi měřené impedance na odpovídající výpočet TBW. Svalová hmota se pak spočítá z tohoto výpočtu pomocí frakce předpokládané hydratace svalové tkáně (Poznámka: Bodystat je unikátní v použití vlastní regresní rovnice pro tento výpočet, a není předpokládáno 73,2% použití u jiných výrobců). Tuková tkáň se vypočte jako rozdíl mezi tělesnou hmotností a svalovou hmotou.

Impedance biologické tkáně se skládá ze dvou částí, rezistance a reaktance. Vodivé vlastnosti tělních tekutin poskytují odporové (rezistentní) složky, zatímco buněčné membrány, jako nedokonalé kondenzátory, přispívají reaktivní složkou, která je závislá na frekvenci. Měřením impedance při 50 kHz a 200 kHz a za použití prediktivní rovnice, je možné stanovit extracelulární vodu (ECW) a TBW, s odečtem také intra-celulární vodu (ICW). ECW může být vztažena k extracelulární hmotě (ECM) a ICW k tělesné buněčné hmotě (BCM).

Copyright: Fitsport-komplex s.r.o. 2016

Fitsport-komplex.cz | Bodystat.cz | NutriPro.cz | NutriData.cz